Yarış İlanı
Yarış Rotaları brifingde dağıtılacak. Ayrıca yarış sekreterliğinde ilan edilecektir.

DENİZ KIZI ULUSAL KADIN YELKEN KUPASI
YARIŞ İLANI
06-07-08 EYLÜL 2019
İSTANBUL – TÜRKİYE
1) UYGULANACAK KURALLAR
1. Uluslararası Yelken Federasyonu (World Sailing) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2017–2020
2. World Sailing Özel Açık deniz Yönetmeliği (OSR) 2019-2020
3. World Sailing Yönetmelik 20 (Reklam Kodu)
4. IRC Kuralları 2019
5. Türkiye Yelken Federasyonu Genel Yat Yarış Kuralları
6. Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2019 İlke Kararları, Yelken Yarışları Düzenleme Kuralları, Sporcu
Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken No Tahsis Kuralları,
Reklam Alma ve Taşıma Kuralları, Yelken Hakem Talimatı, Destek Botu Kullanma Talimatı, İşbu Yarış
ilanı ve varsa Ek Yarış Talimatları
7.Yukarıdaki yazılı talimatlar arasında çelişki olması durumunda Yarış İlanı, Yarış Talimatı ve varsa
Yarış Ek Talimatlarından tarihi geç olan geçerli olacaktır. Ayrıca hala çözülmemiş bir konu varsa
Protesto Komitesi herkes için en adil olacak şekilde bir karar alacak ve bu karar Yarış Komitesince
uygulanacaktır.

2) YARIŞLARIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR
1. Yarışlar, tam boyları (LH/LOA) 7 metre ve daha büyük, içten veya dıştan takma bir motora sahip,
2018 yılı IRC Ölçü Belgesine göre tüm IRC sınıfında olan tekneler ile yat sınıfı özelliklerini taşıyıp IRC
ölçü belgesi edinmemiş içten takma bir motoru olan ve Gezgin sınıfında yarışmayı kabul eden, yarış
ve güvenlik kuralları çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip tüm yelkenli teknelere açıktır.
a) IRC 0 Sınıfı: TCC 1.125 ve üzeri olan tekneler. IRC 0 Sınıfı teknelerde ENDORSED Sertifika
zorunluluğu vardır.
b) IRC I Sınıfı: TCC 1,124 ve 1.055 arası olan tekneler ile TCC değerine bakılmaksızın tüm Mumm 30
(Farr 30) tipi tekneler. IRC I Sınıfı teknelerde ENDORSED Sertifika zorunluluğu vardır.
c) IRC II Sınıfı: TCC 1,054 ve 1,020 arası olan tekneler. IRC II Sınıfı teknelerde ENDORSED Sertifika
zorunluluğu vardır.
d) IRC III Sınıfı: TCC 1,019 ve 0,980 arası olan tekneler. IRC III Sınıfı teknelerde ENDORSED Sertifika
zorunluluğu vardır.
e) IRC IV Sınıfı: TCC 0,979 ve altı olan tekneler. IRC IV Sınıfı teknelerde ENDORSED Sertifika
zorunluluğu vardır.

NOT: Bant aralıklarında yeterli sayıda tekne olmaz ise, Yarış Kurulu sınıflar arasında
birleştirme yapabilir.
2. IRC Sınıfları:
2.1 Yarışlarda IRC tekneleri balon kullanamayacak ve ancak yarışta geçen süreleri IRC sertifikalarında
yazılı “balonsuz TCC değerleriyle” düzeltilecektir.
2.2 IRC sınıfı tüm tekneler aynı anda start alacaktır.
2.3 IRC sınıfında yarışan tüm teknelerin flaması YEŞİL olacaktır.
2.4 IRC sınıfları teknelerde Endorsed Ölçüm Sertifika beyanı istenecektir. Geçerli ölçü belgesi olmayan
IRC sınıfı bir teknenin bu sınıfta yarışmasına izin verilmeyecektir.
2.5 Tekneler geçerli TYF Reklam Belgeleri (varsa) ibraz edecektir.
3. Gezgin Sınıfı:
3.1 Gezgin sınıfının, bulundukları yıl için geçerli ve sınırlı olmak üzere teknenin imal yılı, tam boy (LOA)
yazılı beyanlarına göre TCF hesaplaması TYF Yat Yarış Talimatının ilgili maddesine göre yapılacaktır.
Gezgin sınıfı tekneler simetrik ya da asimetrik balon kullanmayacaktır.
3.2 Gezgin sınıfı tekneleri ayrı bir grupta birlikte start edeceklerdir.
3.3 Gezgin sınıfında yarışan tüm teknelerin flaması BEYAZ olacaktır.

4. Bu yarış için azami ekip sayısı IRC Sertifikası üzerinde yazan sayıların 1 fazlasını geçemez.
Organizasyon otoritesinin bilgisi dahilinde teknede olacak medya mensubu kişiler bu sayı dahilinde
değildir. Asgari ekip sayısı tüm sınıflar için 5 kişidir. Her türlü emniyet donanımı, ekip sayısına göre
yeterli sayı ve özellikte olacaktır.
5. Her tekne yarışlar süresince uygun demir ve yeterli miktarda zincir/halat teknede bulundurmak
zorundadır. Ancak demirler günün ilk uyarı işareti ile yarışı bitirmesine kadar geçen sürede loçada
bulundurmayacak, teknede, zincirlikte veya ambarlarda muhafaza edilecektir.
6. Yarışlar, tüm bölgelere ve yelkencilere geçerli yönetmelik ve talimatlara uygun olmak koşulu ile
açıktır.
7. Hazırlık işaretinin verilmesiyle teknenin güvenliğinden sorumlu süpervizör görevi yapan kişiler
dümen tutarak startı alabilirler. Bu süre starttan sonra üç dakikayı geçemez ve ihlali duruşmasız
diskalifiye sebebidir. Süpervizörler acil bir durum dışında dümene dokunamazlar. Ancak takımı ve
dümenciyi sözlü yönlendirebilir ve taktik destek verebilirler.

3) KAYITLAR
1. Yarış Kayıt işlemlerinin İstanbul Yelken Kulübü Yelken Tesislerinde kurulan yarış ofisinde ya da email ile yapılması gerekmektedir. (sportsdirector@istanbulyelken.org.tr)
Kayıt için www.denizkiziyelkenkupasi.com web sitesinde bulunan Yarış Kayıt Formu tamamen
doldurulmuş, tekne sahibi veya sorumlu kişisi tarafından imzalanarak, kayıt ücreti dekontu, ve geçerli
IRC ölçü belgesi, varsa reklam taşıma belgesi ve ekip lisansları ile birlikte, yarış İlanına uygun olarak
belirtilen zaman içinde İYK Yarış Ofisine bizzat gelerek veya (sportsdirector@istanbulyelken.org.tr)
e-posta adresine yapılacaktır.
Gezgin Sınıfı için teknenin imal yılı, metre olarak tam boy (LOA) beyan bölümleri mutlaka
doldurulmalıdır.
Tüm kayıt işlemleri 06 Eylül 2018, Perşembe günü saat 12.00’ye kadar tamamlanmış olmalıdır.
Belgeler ve daha fazla bilgi için (sportsdirector@istanbulyelken.org.tr) adresine e-mail atılabilir
ve/veya 0216 348 79 90-91 no’lu telefondan Dilara Kol vasıtası ile destek alınabilir.
2. Lisans zorunluluğu: Yarışlara katılım için 2018 yılı geçerli olan TYF lisansı gerekmektedir. Geçici
Lisanslar 100 TL’dir ve kayıt ücretlerinden ayrı yatırılmalıdır. DENİZBANK Suadiye Şubesi (IBAN: TR92
0013 4000 0019 4574 9000 03) no’lu İstanbul Yelken Kulübü hesabına yatırılmalı ve dekontlar kayıt formunda bulunan ilgili adrese gönderilmelidir. Banka dekontuna teknenin adı ve geçici lisans adedi
mutlaka yazdırılmalıdır.
Geçici lisansa başvuracakların nüfus cüzdanı örneklerini kayıt belgeleri ile beraber göndermelerini
gerekmektedir.
3. Kayıt ücreti, kayıt sırasında ödenmelidir. Kayıt bedeli ARPR İletişim’in Garanti Bankası – Suadiye
Şubesi IBAN TR16 0006 2000 3500 0006 2970 87 no’lu hesabına yatırılmalıdır. Ödemenin
yatırıldığına dair dekont veya kayıt formu ile birlikte gönderilen Mail Order Formu mail ile
gönderilmelidir. Banka dekontuna mutlaka tekne / kurum adı yazdırılmalıdır.
Kayıt ücreti her tekne için 7.000 TL + KDV’dir.
4. Ekip listesi: Kayıt formlarında belirtilen ekip listesinde, herhangi bir değişiklik yapmaları gerekirse
bu mümkündür. Ekip listesinden çıkan kişi ve yerine giren kişinin bilgileri yine aynı formda bulunan
‘Ekip değişikliği yapmak istiyorum’ isimli bölümden yapılabilir. Şayet ekip değişikliği yarış gününde
yapılacaksa, bu durumda ilk uyarı işaretinden bir saat öncesine kadar sekreterliğe yazılı olarak
yapılabilir. Kayıt listesinde ismi bulunmayan kişilerin tekne üzerinde bulunması halinde bu diskalifiye
(DSQ) sebebidir.
5. Yarışlar sırasında teknelerde bir süpervizör/ profesyonel yelkenci bulunacaktır. Süpervizörler taktik
olarak takıma sözel destek verebilecektir.
6. Yarışlara kaydını yaptıranlar bu talimat ile bu talimatın atıf yaptığı tüm kuralları kabul etmiş
sayılırlar.

4) YARIŞ SEKRETERLİĞİ
Kayıt süresinin bitimine kadar İYK Sportif Direktör odası, diğer yarış günleri ise İYK Yarış Ofisinde
kurulacaktır.
İlgili kişi: Ahmet Atacan / Dilara Kol
Telefon: 0216 348 79 90 – 0216 348 79 91– 0216 336 06 33 Faks: 0216 346 27 37
E-posta: (sportsdirector@istanbulyelken.org.tr)

5) YARIŞ KATEGORİSİ
World Sailing Özel Açık deniz Yönetmeliği 2018-2018’e göre Kategori 4 dür. Yarışacak teknelerde
bulunması gereken tüm ekipmanın yarışlar süresince teknelerde bulunması gerekmektedir.

6) YARIŞ KATSAYISI
Yarış Katsayısı coğrafi rota yarışı için 1,5’dur (1x 1,5).
Yarış Katsayısı her şamandıra (parkur) yarışı için 1’dir (5×1).

7) PROGRAM
1. Kayıt: 06 Eylül 2018 Perşembe saat 12.00’ye kadar.
2. Açılış & Skipper Brifingi: 07 Eylül 2018 Cuma günü saat 10.00’da İstanbul Yelken Kulübü’nde
yapılacaktır.
3. Yarış programı yarış kurulu tarafından Ek yarış talimatı ile değiştirilebilir.
4. Yarışlar:
• Yarış Programı tüm tekneler için aşağıdaki gibidir.
07 Eylül 2018, Cuma: Coğrafi rotada tek yarış yapılması planlanmıştır.
İlk uyarı işaret saati 14.55’dir.
08 Eylül 2018, Cumartesi: Üç yarış yapılması planlanmıştır.
İlk uyarı işareti saati 10.55’dir.
09 Eylül 2018, Pazar: İki yarış yapılması planlanmıştır.
İlk uyarı işareti saati 11:55dir.
• Yarış programı ve uyarı işareti saatlerinin değişikliği Organizasyon Otoritesi/Yarış Komitesi
yetkisindedir.
• Yarışların son günü (09 Eylül 2018 Pazar) saat 16.00’dan sonra uyarı işareti verilmeyecektir.

5. Ödül Töreni: Ödül töreni 09 Eylül 2018, Pazar günü 19.00’da İstanbul Yelken Kulübü’nde (Alara
Sokak, Fenerbahçe Burnu) yapılacaktır.

8) YARIŞ TALİMATI
Bu yarış ile ilgili duyuru, yarış ilanı, yarış talimatı ve yarış sonuçlarına www.denizkiziyelkenkupasi.com
sitesinden ulaşılabilir.

9) YARIŞ ALANI
Yarışlar Fenerbahçe – Adalar – Caddebostan parkurunda yapılacaktır.

10) ROTALAR
1. 07 Eylül 2018 Cuma günü, coğrafi rota;
Start (İstanbul Yelken Kulübü önünde, startın yönü genel güney yönü olacaktır) Fenerbahçe Sığlık
(Digavsing) Çakarı iskelede – Kınalı Ada iskelede – Fenerbahçe Sığlık (Digavsing) Çakarı sancakta – Finiş
(İstanbul Yelken Kulübü önünde).
Start Hattı: İYK Navigasyon odası önüne atılı iki adet şamandıra arasından Genel Güney yönüne
yapılacaktır.
Finiş Hattı: Start hattının aynı olup Finiş yönü Genel Kuzey’dir.
Mesafe: Yaklaşık mesafe 9 deniz milidir.
2. 8 Eylül Cumartesi günü ve 9 Eylül Pazar günü şamandıra yarışları rota parkuru;
START – 1-2-3-1-2-3-FİNİŞ. (Şamandıralar iskelede)
Şamandıra dönüş sırası ile yönlerini gösterir rota kartları bu yarış ilanı ekinde yayınlanmıştır.
3. Yarış kurulu gerekli gördüğünde rotayı ek yarış talimatı ile değiştirilebilir.

11) START SİSTEMİ
1. Start sıralaması
İlk Start: IRC sınıfları birlikte start edecektir. Uyarı işareti uluslararası “U” kod (Umman) bayrağıdır.
İkinci Start: Gezgin sınıfı IRC sınıflardan ayrı start edecektir. Uyarı işareti Gezgin sınıfının işareti olan
“BEYAZ” bayraktır.
2. RRS 26 kullanılacaktır. Yarış (lar)ın startında (RRS) Kural 26’nın değiştirilmesi halinde ek talimat ile
ilan edilecektir.
• Uyarı İşareti: Kod U/ Beyaz Sınıf işareti 1 seda işareti ile toka edilir. (starta beş dakika var)
• Hazırlık İşareti: Kod bayrağı P veya I, 1 seda işareti ile toka edilir. (starta dört dakika var)
• Bir Dakika İşareti: Hazırlık İşareti 1 uzun seda işareti ile arya edilir. (starta 1 dakika var)
• Start İşareti: Sınıf işareti 1 seda işareti ile birlikte arya edilir.(start saati)
3. Turuncu bayrak uygulaması TYF Genel Yat Yarış Talimatı madde 12.10 uyarınca yapılacaktır.
4. Start işaretinden itibaren 15 dk. sonra start eden bir tekne, (DNS) start etmedi puanı alır.
5. Ferdi Geri Çağırma işareti verilen tekneler kendilerini teşhis ederek geri dönüp kurallara göre
yeniden start etmekle yükümlüdürler. Yarış Kurulu; bu durumdaki teknelerin yelken
numarasını/tekne adını seslenmek veya VHF Kanal 73 den genel yayın yapmak suretiyle ayrıca
UYARMAYACAK ve ÇAĞRILARA YANIT VERMEYECEKTİR.

12) STARTTAN SONRA KISALTMA VEYA ABONDONE
Yarış Kurulu gerekli gördüğü takdirde starttan sonra RRS 32 gereğince rota kısaltması yapabilir veya
yarışı abandone edebilir. Bu durum veya aksi hal, düzeltme isteği nedeni olamaz.

13) START HATTI
Şamandıra Rotasında; Yarışlarda RC bayrağı taşıyan demirli Komite Botu üzerindeki turuncu kerteriz
bayrağı taşıyan gönder ile start şamandırası arasındaki hattır. Startta, Komite Botu sancakta,
şamandıra iskelede bırakılacaktır.
Coğrafi Rotada; İstanbul Yelken Kulübü Navigasyon binası önüne atılmış iki şamandıra arasında
arasındaki hattır.

14) FİNİŞ HATTI
Coğrafi Rotada: Şamandıra Rotasında; İstanbul Yelken Kulübü Navigasyon binası önüne atılmış iki
şamandıra arasında arasındaki hattır. Finiş Hattı Genel Kuzey yönüne katedilecektir.
Şamandıra Rotasında: Yarışlarda RC bayrağı taşıyan demirli Komite Botu üzerindeki turuncu kerteriz
bayrağı taşıyan gönder ile finiş şamandırası arasındaki hattır. Finişte Komite Botu sancakta, şamandıra
iskelede bırakılacaktır.

15) ZAMAN SINIRI
1. Coğrafi Rota için saat 19.30’a kadar.
2. Şamandıra parkuru için her yarışta zaman sınırı 90 dakikadır.
3. Yarış kurulu gerek gördüğü takdirde VHF 73 den ilan ederek yarış süresini uzatma yetkisine
sahiptir. Start edip zaman sınırı içinde finiş yapmayan tekneler DNF puanı alacaklardır.

16) RRS BÖLÜM 2 KURALLARINI İHLAL CEZASI
Bölüm 2 Kurallarını ihlal eden bir tekne olaydan sonra mümkün olan en kısa zamanda ve diğer
teknelerden iyice uzaklaştıktan sonra, derhal bir tramola ve bir kavançadan oluşan dönüşler şeklinde,
aynı yönde Bir Dönüş Cezası kullanacaktır. (Kural 44.2’nin değiştirilmiş hali)

17) YARIŞ SAYISI, PUANLAMA VE ÖDÜLLER
1. Tüm sınıflar için toplamda 6 yarış planlanmıştır.
Bir coğrafi rota yarışı planlanmıştır, katsayısı 1.5’tir (bu yarış atılamaz).
Beş şamandıra yarışı planlanmıştır. Sonuçlar her şamandıra yarışı, puanlarının katsayıları (her yarışın
katsayısı 1dir) ile çarpımı sonucundaki puanların toplamına göre elde edilecektir. 5 Yarış
tamamlandığında en kötü derece atılacaktır. 4 ve daha az yarış yapıldığında atma uygulanmayacaktır.
Sonucu alınan yarışlar üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Toplamda en az puan alan tekne
kazanacaktır. Puanlardaki eşitlik durumunda eşitlik, RRS A8’e göre bozulacaktır.
2. Seri sonunda IRC sınıflarında, sınıf ayrımlarına göre ilk üç tekne ve Gezgin sınıflarında ilk üç tekne
ödüllendirilecektir.
3. Yatlar arasında, yapılan her yarış için düzeltilmiş zamana göre sıralama yapılacak ve
puanlandırılacaktır. Seri sonunda, toplamda (en kötü puan atıldıktan sonra) en az puan alan ilk 3
takıma ödül verilecektir (IRC ve GEZGİN ayrı ayrı olarak)
4. Düzeltilmiş zaman puanlandırılması yapılacaktır. Eğer herhangi bir nedenle yarış abandone edilirse
düzeltilmiş zaman seri sonu değerlendirmesinde o yarış yapılmadı kabul edilecektir. Puanlar arasında
eşitlik olması durumunda eşitlik RRS A8’e göre bozulacaktır.
5. Ödüllerin verilebilmesi için en az üç starter şartı aranacaktır.

18) KARAYA ÇEKME SINIRLAMALARI
Yarışlar sırasında Yarış Komitesinden önceden alınan yazılı izin dışında tekne karaya çekilmeyecektir.

19) DALGIÇ EKİPMANI VE PLASTİK HAVUZLAR
Yarış Komitesinin önceden yazılı izni olmadan bir seri yarışta ilk yarışın hazırlık işareti ile seri yarışının
bitişi arasında, yarışan tekneler etrafında, su altı nefes alma aygıtı ve plastik havuzlar veya benzeri
kullanılmayacaktır.

20) TELSİZ İLETİŞİMİ
1. Teknelerde VHF deniz telsizi bulundurulması ve yarışlar süresince açık olması şarttır. Yarışan
teknelerin aksi belirtilmediği sürece VHF Kanal 73’ü ve olanak varsa Kanal 16’yı dinlemeleri gereklidir.
Telsiz veya cep telefonu ile üçüncü şahıslarla temas kurarak (dolaylı veya dolaysız) yarışlara yön
verilmesi veya yardım edilmesi, yardım alınması yasaktır.
2. Tekneler yarış süresince telsizle özel gönderme yapamaz veya diğer tüm teknelere de yönelik
olmayan özel telsiz konuşmalarını dinleyemezler. Bütün tekneler aksi belirtilmediği sürece VHF Kanal
73’de kalacaklardır. Bu kanalda yarışla veya herhangi bir teknenin güvenliği ile ilgili olmayan şahsi
konuşmalar yapamazlar.
3. Yarış Komitesinin güvenliği ilgilendiren konular dışında herhangi bir telsiz mesajına cevap verme
zorunluluğu yoktur.

21) SORUMLULUK
1. Yelken yarışları tehlikeli olabilir. Yarışçılar yarışlara tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar.
RRS 4 Yarışma Kararı – “Bir teknenin bir yarışa katılma kararı veya yarışa devam etmesi sorumluluğu
sadece kendisinindir.”
2. Bu yarışları düzenleyenler, Sponsorları, Yarış ve Protesto Komiteleri, yarışlarda veya bunlara ait
çalışmalarda, yarış talimatları, yarış rotası ve alınan kararlardan teknelere, yarışanlara, skipper veya
ekibe dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek herhangi bir kayıp, zarar, hasar, ölüm ve sakatlıklar
için hiçbir sorumluluk taşımaz.

22) SİGORTA
Organizasyon Otoritesi tüm tekne sahiplerine, tekne ve yarışçılar dahil, üçüncü şahıs mali mesuliyet
sigortasına sahip olmasını önemle tavsiye eder.

23) GÖRSEL MALZEME KULLANIM HAKKI
Yarışlara katılan tüm yarışçılar, Organizasyon Otoritesinin ve/veya sponsorlarının yarışlarla ilgili her
türlü görsel kayıt yapmasını/yaptırmasını, kaydın canlı ve/veya banttan herhangi bir süre ve zaman
kısıtlaması olmaksızın yayınlamasını ve/veya yayınlattırılmasını, fotoğraf çekmesini, fotoğrafların her
türlü maksatla kullanmasını peşinen kabul ederler.

YARIŞ ORGANİZASYON KOMİTESİ
ADRES VE İLETİŞİM
Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası Organizasyonu: ARPR İLETİŞİM
Ömer Efendi Sok. Ferah Apt 4/2 Kızıltoprak- İstanbul
Tel : 0216 418 33 34
Faks : 0216 338 14 64
www.denizkiziyelkenkupasi.com