Yarış İlanı

DENİZ KIZI ULUSLARARASI KADIN YELKEN KUPASI
YARIŞ İLANI
05 EYLÜL 2020
İSTANBUL – TÜRKİYE

1- UYGULANACAK KURALLAR

1.1 Uluslararası Yelken Federasyonu’nun (WORLD SAILING) Yelken Yarış Kuralları

(RRS) 2017 – 2020

1.2 World Sailing Reklam Yönetmeliği 2020.

1.3 IRC Kuralları 2020.

1.4 Kurallar arasında çelişki olduğunda, son yayınlanmış olan geçerli olacaktır. Eğer çelişki hala devam ediyorsa, protesto kurulu, yarış komitesince uygulanacak kati kararı verecektir.

1.5 Yarış Talimatı, YYK Ek standart yarış talimatını içerecektir ve yarış talimatı değişiklikleri, İstanbul Yelken Kulübü’ndeki Yarış Ofisi önündeki ilan panosunda asılacaktır.

1.6 Türkiye Yelken Federasyonu’nun 17 Temmuz 2020’de yayınladığı “Yat Yarışlarının Başlaması ile İlgili Duyuru” başlığı altında yayınlanan COVID – 19 salgınına ilişkin talimatları ve resmi kurumlarca yayınlanan diğer Covid – 19 yönergeleri.

1.7 COVID 19 UYARILARI:

(a) Sporcuların yarış alanına intikalinden başlayarak faaliyet sona erene kadar COVID-19 yönergelerine uygun hareket etmeleri;

(b) Yarış öncesi COVID-19 semptomları (öksürük, ateş, nefes alma zorluğu) varsa yarışa katılmayıp en yakın hastaneye başvurmaları; bu husus sorumluluğu tekne sahibi, donatan veya tekne mesul kişisine aittir.

(c) Her teknede yeterli miktarda siperlik, maske, dezenfektan, sabun ve eldiven olması zorunludur.

(d) 65 yaş üstü lisanslı sporcuların kayıt sırasında, son 15 gün içerisinde alınmış spor yapmasına engel olmadığına dair sağlık raporunu kayıt başvurusuyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

(e) Tıbbi rahatsızlıkları olan veya bağışıklık sistemini zayıflatması muhtemel ilaç kullanan kişiler (şeker hastaları, bağışıklık sistemi sorunları olanlar, vs.) COVID-19 komplikasyonlarına daha fazla maruz kalacaklarından ötürü sağlıklarını korumak için yarışa katılmamaları önerilir, bu konuda kişisel sorumluluk taşırlar.

(f) Her katılımcı COVID 19 ile ilgili kendi sorumluluğunu aldığına dair yazılı beyanı kayıt sırasında iletmeleri;

(g) Ekibin tekneye binmeden önce ateş kontrolü yapılması hususu tekne sahibi veya mesul kişisince yerine getirilecektir.

(h) Teknelerde sıklıkla kullanılan; telsiz, kapı kolu, masa vs.nin sık sık dezenfekte edilmesi zorunludur.

(ı) Ekibe ayrı şişelerde su sağlanması ya da su ve yiyeceklerini kendileri beraberlerinde getirmelerini temin edilmesi zorunludur. Yarışa kayıt veren yat sahibi/donatan/sorumlu kişisi yukarda yazılı kuralları kabul ettiğini kabul ederler.

Covid-19 Beyan Formu

2. REKLAM

Teknelerden, organizasyon otoritesince seçilmiş ve sağlanan reklam malzemesini taşımaları   istenebilir. Bu kurala uyulmadığında, World Sailing Yönetmelik Madde 20.9.2 uygulanır.

3. SEÇİLME NİTELİĞİ VE KAYIT 

3.1 Teknelerdeki tüm mürettebat kadın olacaktır. Tekne başına sadece bir erkek taktisyene müsaade edilmiştir.

3.2 Yarış, boyları (LOA 7 metre ve üzeri), içten veya dıştan motoru olan, 2020 yılı geçerli IRC sertifikasına sahip tekneler, içten takma motora sahip CRUISER teknelerine açıktır.

3.3 Gerekli niteliklere sahip tekneler, ekteki kayıt formunu doldurarak gerekli ücret ile birlikte 27 Ağustos Perşembe saat 17:00’e kadar sportsdirector@istanbulyelken.org.tr adresine yollayarak kayıt yaptırabilirler.

3.4 Her sporcunun 2020 yılında alınmış ya da vizelenmiş lisanlarını ibraz etmeleri zorunludur. Geçici lisans uygulaması yoktur.

3.5 Her sporcu, Covid-19 salgınına ilişkin olarak kendi sorumluluğunu üstlenerek bu yarışa katıldığını ekteki form ile yazılı beyan edecektir. Yazılı beyanlar taranarak ya da fotoğrafı çekilerek kayıt formu ekinde organizasyona gönderilecektir.

3.6 Kayıt formlarında belirtilen ekip listesinde değişiklik olduğunda bu durum yarış ofisine yazılı olarak, sportsdirector@istanbulyelken.org.tr adresine e-posta ile uyarı işaretinden bir saat öncesine kadar bildirilecektir. Sözlü değişiklikler alınmayacaktır. Teknede ekip listesinde adı olmayan ya da listede adı olmasına rağmen teknede adı olmayan yarışçı tespit edilmesi protesto kurulu tarafından diskalifikasyon ile cezalandırma nedeni olabilir.

3.7 Kayıt ücreti, kayıt sırasında ödenmelidir. Kayıt bedeli ARPR İletişim’in Akbank- Kızıltoprak Şubesi 134 IBAN TR 17 0004 6001 3488 8000 0628 77 no’lu hesabına yatırılmalıdır. Ödemenin yatırıldığına dair dekont veya kayıt formu ile birlikte gönderilen Mail Order Formu mail ile gönderilmelidir. Banka dekontuna mutlaka tekne / kurum adı yazdırılmalıdır.

4.  SINIFLANDIRMA

Yarış IRC ve GEZGİN sınıflarına açıktır.

4.1 Tekneler yarışırken simetrik ve asimetrik balon kullanmayacaklardır. Balonsuz gönder kullanımı serbesttir.

4.2 Rating hesaplamaları, IRC sınıfları için sertifikalarındaki balonsuz TCC değerleri ve Gezgin sınıfı için balonsuz beyanlarına göre yapılacaktır.

4.3 Tüm tekneler beraberce start edecekler, ancak hesaplamalar ve sıralamalar sınıflara göre yapılacaktır. (IRC-GEZGİN)

4.4 Aşağıdaki flamalar her tekne tarafından kıç ıstralyalarında taşınacaktır.

IRC tekneler PEMBE Flama- GEZGİN  tekneleri YEŞİL Flama.

4.5 GEZGİN sınıfındaki tekneler kayıt formlarında teknenin imalat yılı ve (LOA) tam boyunu açıkça beyan   edeceklerdir.

5. ÜCRETLER

Tüm sınıflar için 1.500 TL+KDV’dir.

6. PROGRAM

6.1 Kayıtlar 27 Ağustos Perşembe günü saat 17:00’a kadar yapılacaktır.

6.2 Yarış Programı

Coğrafi Rota 05 Eylül 2020 İlk uyarı saati 09:55

Üçgen Rota (Şamandıra) 05 Eylül 2020 İlk uyarı işareti 14:55

6.3 Yarış sayısı: 2 yarış planlanmıştır.

6.4 Ödül töreni Covid-19 Pandemi sınırlamaları nedeni ile yapılamayacak olup, yarış sonuçlarına göre dereceye giren takımlara kupaları bir sonraki hafta kargo ile gönderilecektir.

7. YARIŞ TALİMATI

Yarış Talimatı kayıt yaptıran teknelere İYK Yarış Ofisinde dağıtılacaktır.

8. YARIŞ ALANI

Fenerbahçe-Adalar-Caddebostan Parkuru

9. PARKURLAR

9.1 Bir adet coğrafi rota yarışı (1.5 faktör) START-DG İSKELEDE-KINALIADA SANCAKTA-DG SANCAKTA-FİNİŞ.

9.2 Bir adet Üçgen rota (1 faktör)

Start: 1-2-3-Finiş

Takribi rota uzunluğu, 7,4 DM

-Şamandıralar iskelede dönülecektir.

10. START SİSTEMİ

10.1    Start sıralaması: Tüm sınıflar birlikte start edecektir. Uyarı işareti IRC Sınıfları için PEMBE, GEZGİN sınıfları için YEŞİL bayraktır.

10.2    RRS 26 kullanılacaktır. Yarış(lar)ın startında (RRS) Kural 26’nın değiştirilmesi halinde ek talimat ile ilan edilecektir.

  • Uyarı İşareti: Sınıf işareti 1 seda işareti ile toka edilir.(starta beş dakika var)
  • Hazırlık İşareti: Kod bayrağı P veya I veya U, 1 seda işareti ile toka edilir. (starta dört dakika var)
  • Bir Dakika İşareti: Hazırlık İşareti 1 uzun seda işareti ile arya edilir. (starta 1 dakika var)
  • Start İşareti: Sınıf işareti 1 seda işareti ile birlikte arya edilir.(start saati)

10.3    Turuncu bayrak uygulaması TYF Genel Yat Yarış Talimatı madde 12.10 uyarınca yapılacaktır.

10.4    Start işaretinden itibaren 15 dk. sonra start eden bir tekne, (DNS) start etmedi puanı alır.

10.5.    Ferdi Geri Çağırma işareti verilen tekneler kendilerini teşhis ederek geri dönüp kurallara göre yeniden start etmekle yükümlüdürler. Yarış Kurulu; bu durumdaki teknelerin yelken numarasını/tekne adını seslenmek veya VHF Kanal 73’den genel yayın yapmak suretiyle ayrıca UYARMAYACAK ve ÇAĞRILARA YANIT VERMEYECEKTİR.

11. STARTTAN SONRA KISALTMA VEYA ABONDONE

Yarış Kurulu gerekli gördüğü takdirde starttan sonra RRS 32 gereğince rota kısaltması yapabilir veya yarışı abandone edebilir. Bu durum veya aksi hal, düzeltme isteği nedeni olamaz.

12. START HATTI

Şamandıra Rotasında; Yarışlarda RC bayrağı taşıyan demirli Komite Botu üzerindeki turuncu kerteriz bayrağı taşıyan gönder ile start şamandırası arasındaki hattır. Startta, Komite Botu sancakta, şamandıra iskelede bırakılacaktır. Start yönü rüzgar üstünedir.

Coğrafi Rotada; İstanbul Yelken Kulübü Navigasyon binası önüne atılmış iki şamandıra arasında arasındaki hattır. Start yönü genel güney yönünedir.

13. FİNİŞ HATTI

Şamandıra Rotasında; Yarışlarda RC bayrağı taşıyan demirli Komite Botu üzerindeki turuncu kerteriz bayrağı taşıyan gönder ile finiş şamandırası arasındaki hattır. Finişte Komite Botu sancakta, şamandıra iskelede bırakılacaktır. Finiş yönü rüzgar üstünedir.

Coğrafi Rotada; İstanbul Yelken Kulübü Navigasyon binası önüne atılmış iki şamandıra arasında arasındaki hattır. Finiş yönü genel kuzey yönünedir.

14. ZAMAN SINIRI

14.1    Coğrafi Rota için saat 13:30’a kadar. (Tüm tekneler)

14.2    Şamandıra parkuru için yarışta zaman sınırı gün batımıdır.

14.3    Yarış kurulu gerek gördüğü takdirde VHF 73’den ilan ederek yarış süresini uzatma yetkisine sahiptir. Start edip zaman sınırı içinde finiş yapmayan tekneler DNF puanı alacaklardır.

15. CEZA SİSTEMİ

15.1 Cezalar kural 44.1’e göre olacaktır.

15.2 Protesto Kurulu’nun kararları Kural 70.5 uyarınca kesin olacaktır.

16. PUANLAMA

16.1 Her iki yarışın puanı toplanarak hesaplanacaktır.

16.2 Coğrafi parkurda dahil olmak üzere tamamlanan yarış sayısı seriyi geçerli yapacaktır.

17. TELSİZ KONUŞMALARI

17.1 Acil durum haricinde, bir tekne yarışırken telsiz sinyalleri göndermeyecek ve bütün teknelerin duyamayacağı telsiz sinyalleri almayacaktır. Bu kısıtlama aynı zamanda mobil telefonlar için de geçerlidir.

17.2 Yarış komitesi tüm tekneler için, ses veya veri iletimi yapabilir.

18. ÖDÜLLER

IRC gruplarında ve GEZGİN sınıfında ilk 3 tekneye ve ayrıca IRC sınıflarının genel sıralamasındaki ilk 3 tekneye ödül verilecektir.

19. SORUMLULUKTAN VAZGEÇME

Yarışçılar yarışlara tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar. Bakınız Kural 4.1 yarışma kararı. Organizasyon otoritesi, Yarış Komitesi, Protesto Kurulu, yarışlar öncesi, yarış sırasında veya sonrasında veya yarışlarla ile ilgili hiçbir malzeme hasarı veya yaralanma veya ölüm için sorumluluk kabul etmeyecektir.

20. İLAVE BİLGİLER

Yarış alanı adresi: İstanbul Yelken Kulübü Fenerbahçe Burnu Alara sok. No. 8 Kadıköy – İstanbul

İlgili kişi: Ahmet Atacan/Dilara Kol

Telefon: 0216 348 79 90

E-Mail: sportsdirector@istanbulyelken.org.tr

Web: www.istanbulyelken.org.tr

 

12/08/2020

ORGANİZASYON KOMİTESİ