ETİ ANA SPONSORLUĞUNDA 

ETİ – DENİZ KIZI CUMHURİYET KUPASI YAT YARIŞI İLANI

GENEL ŞARTLAR VE TALİMATLAR
26 EKİM 2023 İSTANBUL

 

GENEL ŞARTLAR / TALİMATLAR

page2image26763600

1 -) ORGANİZASYON OTORİTESİ

Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde, Deniz Kızı Cumhuriyet Kupası Organizasyon Komitesi ‘nin ( Guru Yönetim Danışmanlığı ve ARPR İletişim Danışmanlığı ) organize ettiği yarışlar İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü (“İAYYK”) ev sahipliğinde yapılacaktır.

2 -) YARIŞ SEKRETERLİĞİ

Yarış Sekreterliği adresi, 25 Ekim 2023 tarihinde ek talimat ile duyurulacaktır. Dijital postalar sekreterlik@iayk.org adresine gönderilmedir.

Yarışın resmi ilan panosu çevrimiçi (online) olacaktır. İlan panosuna yarışın web sitesi http://sailturkiye.racing/ adresinden veya yukarıdaki QR Kodu okutarak erişebilirsiniz. https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6470/event

3 -)  KURALLAR

3.1  World Sailing (“WS”) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2021–2024;

3.2  World Sailing Özel Açık Deniz Yönetmeliği (OSR) 2022-2023;

3.3  World Sailing Yönetmelik 20 (Reklam Kodu);

3.4  IRC Kuralları 2023 Bölüm A, B, C;

3.5  Türkiye Yelken Federasyonu (“TYF”) 2023 Kuralları

3.6  Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları (Güneşin batışı ile doğuşu saatleri arasındaki zaman için

RRS Bölüm 2 Kurallarının yerini alır);

3.7  Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Genel Yat Yarış Kuralları, İlke Kararları, 2023 Yılı Yat Yarışlarının

Başlaması ile İlgili Duyuru, Yelken Yarışları Düzenleme Kuralları, Sporcu Lisans Tescil, Vize ve Transfer Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken No Tahsis Kuralları, Reklam Alma ve Taşıma Kuralları, Yelken Hakem Talimatı;

3.8  Yarış İlanı, Yarış Talimatı ve eğer varsa Ek Yarış Talimatları;

3.9  Talimatlar arasında çelişki olması durumunda Yarış İlanı ve varsa Yarış Ek Talimatlarından tarihi son olan

geçerli olacaktır.

3.10  Lisanlar arasında çelişki olması halinde Türkçe metin geçerli sayılacaktır.

3.11  Yarışan teknenin uyruğu, takım kaptanının vatandaşı olduğu ülkeye göre belirlenecektir.

3.12  Yarışan teknelerde, taktisyen pozisyonu dışında ekibin tamamı KADIN sporculardan oluşmak zorundadır.

Sadece taktisyen pozisyonundaki sporcu deneyimli, konusunda uzman bir yelken eğitmeni olarak kadın

veya erkek yelkenci olabilir. Bu pozisyon tek kişi ile sınırlıdır.

3.13  Taktisyen start verildiğinde dümende olabilecek ve bu 3 dk ile sınırlı olacak takiben dümeni skipper’a teslim

edecek, ancak güvenlik riskinde müdahale edebilecektir.

4 -) REKLAM

4.1  Tekneler, World Sailing Yönetmelik 20 ve TYF Reklam Talimatına göre reklam taşıyabilirler.

4.2  Ulusal otorite tarafından onaylanmış geçerli reklam belgesi olan tekneler, belgenin bir kopyasını kayıt

formları ile birlikte Yarış Ofisi’ne teslim edeceklerdir.

4.3  Sponsor bayrak/flamaları gurcatalara veya çarmıklara asılmalıdır. Sponsor reklam/borda numara yapışkan

etiketleri (sticker) madde 21’de tarif edildiği şekilde yapıştırılmalıdır. Yarış süresince sponsor bayrak/flamaları arya edilebilir, ancak yarış öncesi ve sonrasında toka edilmelidir. Sponsor bayrak/flamalarını asmayan, yapışkan etiketlerini yapıştırmayan tekneler Protesto Komitesi tarafından cezalandırılabilirler.

5 -) YARIŞLARIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR, KATILIM ŞARTLARI VE KAYIT

5.1  Tüm yarışlar için geçerli IRC sınıfı katılım kuralları:

2023 yılı Endorsed IRC sertifikasına sahi olan tekneler,

5.2  Tüm yarışlar için geçerli GEZGİN sınıfı katılım kuralları:

Yat sınıfı özelliklerini taşıyıp 2023 Endorsed IRC sertifikasına sahip olmayıp GEZGİN sınıfında yarışmayı kabul eden, güvenlik kuralları çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip, tüm yelkenli tekneler ile yerli ve yabancı tüm yarışçılara, geçerli yönetmelik ve talimatlara uygun olmaları koşulu ile açıktır.

6 -) SINIFLAR VE HANDIKAP SİSTEMLERİ

6.1  Yarışa kayıt veren tekneler IRC, GEZGİN Sınıfları olarak 2 (iki) ana sınıfta yarışacaklardır.

6.2  Kupa kapsamında her bir sınıfında yarışacak ekipler için 1 adet coğrafi yarış planlanmaktadır.

6.3  Zamana Göre Zaman (TOT = Time on Time) sistemi uygulanacaktır.

  1. IRC sınıfları için; Düzeltilmiş Zaman (CT) = Yarışta Geçen Zaman (ET) x Zaman Düzeltme Katsayısı (TCF)
  2. GEZGİN sınıfları için Düzeltilmiş Zaman (CT) = Yarışta Geçen Zaman (ET) x Zaman Düzeltme Katsayısı (TCF)
  3. GEZGİN sınıfları için TCF aşağıdaki formül ile hesaplanır. TCF=(0,2424x√R)/(1+0,0567x√R)R (Reyting) = LOA (m) x 2,65 ile bulunan değere yaş indirimi uygulanmış reyting değeridir.
  4. GEZGİN sınıfları için spinnaker (simetrik ve/veya asimetrik) cezası, yaş indirimi yapılmış reyting değerlerinin %10 fazlasıdır.
  5. GEZGİN sınıfında katlanır pervanesi olan teknelerin düzeltilmiş reyting değerleri %5 artırılarak uygulanır.
  6. GEZGİN sınıfında hareketli salması olan teknelerin düzeltilmiş reyting değerleri %5 artırılarak uygulanır.
  7. En düşük düzeltilmiş zaman (CT) sahip tekne galip ilan edilecektir.
  8. Düzeltilmiş zaman (CT) hesaplamalarındaki virgülden sonraki saniye (50 ve üzeri ise bir üst değere)yuvarlatılacaktır.
  9. Sonuç hesaplaması ve değerlendirmesi TOT sistemine göre yapıldığından, rotalarda belirtilen mesafeler sadece bilgi için olup hesaplamalarda kullanılmamaktadır. Mesafelerin ilan edilenlerden az ya da fazla olması Düzeltme Talebi nedeni sayılmayacaktır.

page3image26955008 page3image26953136 page3image26955424 page3image26956048page3image26956256 page3image26956464 page3image26955216

7 -) BANT ARALIKLARI VE SINIF / UYARI FLAMALARI

7.1  Kupa bant aralıkları:

Yarışan tekneler aşağıdaki sınıf bant aralıklarında değerlendirilecektir.

IRC 0

TCC değeri 1,140 ve üzerinde olan tekneler

Pembe

IRC 1

TCC değeri 1,050 ile 1,139 arası tekneler

Sarı

IRC 2

TCC değeri 1,020 ile 1,049 arası tekneler

Yeşil

IRC 3

TCC değeri 0,980 ile 1,019 arası tekneler

Mavi

IRC 4

TCC değeri 0,979 ve altında olan tekneler

Turuncu

GEZGİN

Gezgin sınıfında değerlendirilen tüm tekneler

Beyaz

7.2  Yarış Organizasyon Komitesi, kayıt veren tekne sayısına göre sınıf/divizyonlarda bir alt veya bir üst gurup ile birleştirme yapabilir.

7.3  Tüm IRC sertifikalı tekneler yarışlara katılabilir. Katılan tekneler IRC sınıfları ve TCC değerlerine göre sadece ait oldukları divizyonlarda yarışabilir.

7.4  GEZGİN sınıfı için istenen “GEZGİN” sınıfı teknenin “imal yılı, metre olarak tam boy (LOA), spinnaker (asimetrik/simetrik) ve yarışlarda balon kullanıp kullanmayacağına dair beyanı ile hareketli salma ve katlanır pervanesinin olup olmadığına yönelik” beyanı bulunmayan teknenin bu yarışa katılmasına izin verilmeyecektir.

7.5 Tüm Sınıfların birlikte start etmesi durumunda sınıf (uyarı) işareti olarak komitede de İAYYK Logolu Flama Bayrağı toka edilecektir.

7.6 Ekip Sayısı ve Ekip Ağırlığı:

 1. IRC Sınıfları için, IRC Kural 22.4.2 kaldırılmış ve “Yarışırken maksimum ekip sayısı IRC-0, IRC-1 ve IRC- 2 sınıflarında güncel IRC 2023 Endorsed sertifikasında yazılan ekip sayısından 2 fazla; IRC-3 ve IRC-4 sınıflarında ise güncel IRC 2023 Endorsed sertifikasında yazılan ekip sayısından bir fazla olacaktır. Ağırlık limiti yoktur” ile değiştirilmiştir.
 2. Yarış Organizasyon Komitesinin bilgisi dahilinde teknede olacak medya mensubu kişiler bu sayı dahilinde değildir.
 3. GEZGİN sınıfı için tüm yarışlarda azami ekip sayısı ve ekip ağırlığı sınırlaması uygulanmayacaktır.
 4. Asgari ekip sayısı GEZGİN sınıfı için beş kişidir. Her türlü emniyet donanımı tekneye uygun ve yarışan ekip sayısına göre yeterli sayıda ve özellikte olacaktır. IRC sınıfları için asgari ekip sayısı için bir sınırlama bulunmamaktadır.

7.7 Tekneler, yarış esnasında loçada demir/çapa taşımayacaklar ancak uygun miktarda zincir ve halat ile donatılmış bir demir teknenin içerisinde güvenli bir yerde taşınacaktır.

8 -) ROTALAR 

8.1  Yarış ilanı Ek-1 de Rota Kartlarında belirtilen rotalar uygulanacaktır. Yarışta uygulanacak rota, ilgili yarışın

uyarı işaretinden geç olmamak üzere kullanılacak rotanın numarasını gösterir bayrağın İşaret Teknesinde toka edilmesi ile ilan edilecektir. Yarış Kurulu rota numarasını VHF üzerinden de bilgi amaçlı duyurabilir. VHF üzerinden duyurunun yapılmamış olması veya duyulmamış olması düzeltme sebebi sayılmaz.

8.2  Yarış Komitesi, birden fazla rota ilan edilmişse yarışın rotasını uyarı işaretiyle veya uyarı işaretinden önce bir seda işareti ile rotanın kod flamasını/rakam flamasını/sancağını göndere toka edecek ve yarışın VHF kanalından duyuracaktır. Protesto veya Düzeltme İsteğinde bulunulamaz. Bu RRS 60.1ve 62.1(a)’yı değiştirir.

8.3  Mümkün olabildiği takdirde Yarış Komitesi, start teknesinde ilk dönüş şamandırasının pusula derecesini uyarı işaretinden önce yarışın VHF kanalından ilan edecek, olanaklar elverdiği ölçüde komite teknesinden yazılı olarak gösterecektir. Protesto veya Düzeltme İsteğinde bulunulamaz. Bu RRS 60.1ve 62.1(a)’yı değiştirir.

8.4  Yarış Komitesinin dönüş şamandırası/şamandıraları koordinatını verme zorunluluğu yoktur.

8.5  Yarış rotasında kapı şamandıraları olduğu zaman, tekneler yarış rotası yönünde, kapı şamandıralarının içinden geçeceklerdir. Kapı şamandıralarından biri herhangi bir nedenle yerinde bulunmuyorsa, var olan

tek şamandıra iskelede bırakılarak dönüş yapılacaktır.

8.6  Rotalar için verilen mesafeler sadece fikir vermek için olup, ilan edilenden az ya da fazla olması bağlayıcı

değildir ve hesaplamalarda kullanılmayacaktır. Protesto veya Düzeltme İsteğinde bulunulamaz. Bu RRS

60.1ve 62.1(a)’yı değiştirir.

8.7  Rotaların, start ve/veya finiş hattı değişikliği Yarış Komitesinin yetkisinde olacaktır. Protesto veya

Düzeltme İsteğinde bulunulamaz. Bu RRS 60.1ve 62.1(a)’yı değiştirir.

9 -)  UYARILAR

Yarışlara katılan teknelerin parkur içinde yer alan tabii manialardan ve sığ sulardan uzak durmaları, önemle duyurulur.

10 -)  START HATTI

Tüm Sınıfları İçin:

Start hattı sancak tarafında Komite Teknesi üzerindeki turuncu kerteriz bayrağı taşıyan gönder ile iskele tarafında start şamandırası veya Yarış Kurulu botu (Line Boat) üzerindeki turuncu kerteriz bayrağı taşıyan gönder arasındaki hattır.

11 -)  START

Tüm Sınıfları İçin:

Start sıralaması ek talimat ile duyurulacaktır.

12 -)  FİNİŞ HATTI

Tüm Sınıfları İçin:

Sancak tarafta Komite Teknesi üzerindeki mavi kerteriz bayrağı taşıyan gönder ile, iskele tarafta finiş şamandırası arasındaki hattır.

13 -)  YARİSİN RESMİ İLAN PANOSU

Deniz Kızı Cumhuriyet Kupası Yat Yarışının resmi ilan panosu https://www.racingrulesofsailing.org/events/7303/ olarak kullanılacaktır. Yarışan ekipler, yarışlar süresince ilan panosu üzerinden yapılan duyuruları ve ilanları takip etmekle yükümlüdür.

14 -)  YARIŞLARI BAŞLATMA VE YARIŞ PROGRAMI

14.1  Bu yarışlar, RRS 26 uyarınca aşağıdaki gibi başlatılacaktır.

14.2  Tüm sınıflar için 1 adet coğrafi (Moda – Adalar Parkuru) yarış planlanmaktadır.

14.3  26 Ekim 2023 Perşembe için ilk uyarı işareti saati 11:55 olacaktır.

14.4  Start etme süresi tüm sınıflar için 15 (onbeş) dakikadır. Bu süre OCS olan tekneler için de geçerlidir.

14.5  Uyarı işareti verilmemiş tekneler, start hattından ve kendilerinden önce start eden/edecek teknelere çapariz

vermeyecek şekilde uzak duracaklardır. Aksine hareket edenler hakkında Yarış Kurulu talebi ile Protesto

Kurulunca işlem yapılabilir.

14.6  Hazırlık işaretinden önce tüm tekneler makinelerini stop etmiş olacaklardır.

14.7  Yarış Programı, Yarış Organizasyon Komitesi tarafından Ek Yarış Talimatları ile değiştirilebilir.

14.8  26 Ekim 2023 Perşembe günü saat 17.00’den sonra uyarı işareti verilmeyecektir. Süresi içinde uyarı işareti

verilmiş ise ve genel geri çağırma yapılırsa veya işlemler sırasında bir hatadan ötürü erteleme (AP) bayrağı toka edilirse, ilan edilen saati geçse dahi işlemlere devam edilecektir.

15 -) KAYIT

15.1  Yarış kayıtları 24 Ekim Salı 18:00 (IST) den önce tamamlanmalıdır. Bu tarihten sonra gelen kayıtlar kabul

edilmeyecektir.

15.2  Trofe yarış kayıt işlemlerinin https://form.jotform.com/232792870051962 adresinde bulunan form

üzerinden yapılması gerekmektedir. Online Yarış Kayıt Sistemi’nde bulunan form, tekne sahibi veya yazılı olarak yetki verdiği sorumlu kişisi tarafından eksiksiz doldurulmalıdır. Tekne Sigorta Poliçesi, teknenin reklam taşıması halinde reklam taşıma belgesi ve tekne sahibi tarafından tekne sorumlusuna verilen yetki belgesi sekreterlik@iayk.org ’a ayrıca gönderilmelidir.

15.3  Online Yarış Kayıt Formunda, ekipteki tüm sporcu isimleri nüfus cüzdanında belirtilen şekilde yazılmalıdır. Aksi halde kayıt geçersiz olacaktır. Teknelerdeki yabancı sporcular hariç, tüm yarışçıların geçerli 2023 sporcu lisansları bulunmalıdır. 18 yaşından küçük sporcular için yazılı ebeveyn izni şarttır. Kayıt veren tekne sahibi/sorumlu kişisi bu konuda sorumludur. Geçici Lisans çıkartılmayacaktır. Lisansı olmayan sporcular yarışa katılamazlar. Yabancı uyruklu sporcular lisans yerine pasaport fotokopilerini sekreterlik@iayk.org’a ileteceklerdir.

15.4  KAYIT ÜCRETLERİ:

 1. Uluslararası takımlar Katılım bedeli: 3.000 TL’dir.
 2. Kurumsal Katılım Bedeli; 3.000 TL’dir.
 3. Bireysel Takım Katılım Bedeli; 2.000 TL’dir.
 4. Üniversite Takımı Katılım Bedeli; 1.000 TL’dir.
 5. Kayıt Ödemeleri:
  Ücretler, açıklamasında mutlaka “tekne adı” veya “yelken numarası” belirtilerek aşağıdaki banka hesabına yatırılacak ve ücret net olarak ödenecektir.
  Banka dekontları Yarış Kayıt Formu’ na eklenmelidir. Kayıt ücreti, kayıt sırasında ödenmelidir.Kayıt bedeli İSTANBUL AÇIKDENİZ YAT YARIŞ DERNEĞİ’in
  IBAN: TR40 0006 2000 1500 0006 2940 66
  no’lu hesabına yatırılmalıdır. Ödemenin yatırıldığına dair dekont veya kayıt formu ile birlikte gönderilen Mail Order Formu mail ile gönderilmelidir. Banka dekontuna mutlaka tekne / kurum adı yazdırılmalıdır. Dekont sekreterlik@iayk.org adresine gönderilmelidir.

15.5  Kayıt formlarında belirtilen ekip listesinde değişiklik olduğunda, bu durum yarışın resmi ilan panosu üzeirnde bulunan Crew Substitutions bölümünden ilan edilen uyarı işareti saatinden 1 (bir) saat öncesine kadar bildirilecektir. Sözlü değişiklikler dikkate alınmayacaktır. Teknede ekip listesinde adı olmayan veya listede adı olmasına rağmen teknede olmayan yarışçı tespit edilmesi durumu, Protesto Komitesi tarafından diskalifiye ile cezalandırma nedeni olabilir.

15.6  Tekneyi yarışa kayıt yaptıran tekne sahibi/sorumlu kişisi, yarışlar esnasında teknede bulunacaktır.

15.7  Yarışlar, geçerli yönetmelik ve talimatlara uygun olmak koşulu ile tüm bölgelere ve yabancı yatlar ve

yelkencilere açıktır. Yabancı sporcularda lisans şartı aranmayacaktır.

15.8  Yarış komitesi, yarışa katılmak isteyen yatların genel güvenlik ve denize uyum özelliklerini değerlendirerek

kayıtlarını alıp almamakta serbesttir.

15.9  Yarışa kaydını yaptıranlar, bu Yarış İlanını, bu Yarış İlanının atıf yaptığı tüm kuralları ile ilgili

sorumluluğu kendilerinin aldığını kabul etmiş sayılırlar.

16 -)  GERİ ÇAĞIRMA

Ferdi Geri Çağırma işareti verilen tekneler kendilerini teşhis ederek geri dönüp kurallara göre yeniden start etmekle yükümlüdürler. Yarış Kurulu, sadece coğrafi yarışlarda bu durumdaki teknelerin yelken numarasını/tekne adını seslenmek veya yarışın VHF Kanalından genel yayın yapmak suretiyle uyaracaktır. Yapılan uyarı dış yardım sayılmayacak ve duyulmaması düzeltme sebebi olmayacaktır.

17 -)  ZAMAN SINIRI

18 -)  26 Ekim 2023 Perşembe yapılacak coğrafi yarış için zaman sınırı 18:30’a kadardır. Bu süre içinde finişyapamayan tekneler (DNF) puanı alacaklardır.

18.1  Yarış Komitesi herhangi bir sınıfta hiçbir teknenin kendi yarış zaman sınırı içerisinde yarışı

bitiremeyeceğine kanaat getirirse, o sınıfın zaman sınırı bitiminden önce yarışın VHF kanalından yayın yaparak yarış süresini uzatma yetkisine sahiptir. Herhangi bir sınıfta zaman sınırı uzatması yapılabilmesi için o sınıftan hiçbir teknenin finiş yapmamış olması gerekir. Protesto veya Düzeltme İsteğinde bulunulamaz. Bu RRS 60.1ve 62.1(a)’yı değiştirir.

18.2  Start edip, rotayı tamamlayıp zaman sınırı içinde sınıfının ilk teknesi finiş yaptıktan sonra, zaman sınırı içinde finiş yapmayan tekneye duruşmasız olarak ‘Finiş Yapmadı (DNF)’ puanı verilecektir. Bu, RRS 35, A4 ve A5’i değiştirir.

18.3  26 Ekim 2023 Perşembe 3’den fazla yarış yapılmayacaktır.

19 -)  CEZA SİSTEMİ

Yarış esnasında RRS Bölüm 2 kurallarından birini veya fazlasını ihlal eden tekne 2 (İki) Dönüş Cezası, RRS 31’i ihlal eden tekne 1 (Bir) Dönüş Cezası kullanacaktır.

20 -)  SİGORTA VE EMNİYET

20.1  Yarışa katılan tekne sahibi/sorumlu kişisi, tekne, yarışçılar ve üçüncü şahısları kapsayan, yarış klozu dahil

edilmiş mali mesuliyet sigortasını yaptırmakla mükelleftir. Katılımcıların, mevcut poliçelerinin bu yönde kapsama sağladığını kontrol etmeleri ve gerekiyorsa ilgili ekleri sigortalarına ilave etmeleri kendi sorumluluklarındadır. Organizasyon Komitesi, Yarış Komitesi, Protesto Komitesi ve Teknik Komite, yarışan yatların veya personelinin sigortalarının olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü değildir ve bu konuda hiçbir sorumluluk taşımayacaktır.

20.2  Can güvenliği açısından can yeleği kullanımı tavsiye edilir. Sorumluluk tekne kaptanındadır.

20.3  World Sailing Özel Açık Deniz Yönetmeliği (OSR) 2022-2023’e göre EK B (Kıyı Yarışları için Özel Yönetmelik) uygulanacaktır. Gereken tüm ekipmanın yarışlar süresince teknede çalışır durumda bulunması,

kontrol ve bakımları yapılmış ve son kullanım tarihlerinin geçmemiş olması gerekmektedir.
Güvenlik hükümlerinin ihlali, kontrollerin yapılmasının herhangi bir şekilde engellenmesi ve tespit edilen eksiklik ve aykırılıklar diskalifiye ile cezalandırma nedeni olabilir.

20.4  Kayıt veren tekneler, World Sailing Özel Açık Deniz Yönetmeliği Kategorisi’nde belirtilen güvenlik ekipmanları ve malzeme özelliklerinin tam olduğunu kabul etmiş sayılırlar. Bu husustaki sorumluluk tekne sahibi/sorumlu kişisine aittir.

21 -) DEKLARASYONLAR, PROTESTO VE DÜZELTME İSTEKLERİ

21.1  Tüm yarışlarda protesto zaman limiti IRC 0, IRC 1, IRC 2 sınıflarında bu grubun en son finiş yapan teknesinin finiş saatinden itibaren 90 (doksan) dakika; IRC 3, IRC 4 sınıflarında bu grubun en son finiş yapan teknesinin finiş saatinden itibaren 90 (doksan) dakika; GEZGİN sınıfında ise bu sınıfın son finiş yapan teknesinin finiş saatinden itibaren 90 (doksan) dakikadır.

21.2  Kendi Hazırlık İşareti verildiği andan itibaren tekneler motorlarını stop ettirmelidir. Can ve mal emniyetinin tehlikeye düşmesi sonucu dış yardım alan; engelden ve tehlikeli durumdan kurtulmak amaçlı motor çalıştıran ve yarışa devam eden; akü şarj etmek için şaft ve pervane dönmemek kaydıyla motor çalıştıran tekneler ilk fırsatta yarışın VHF kanalından Yarış Komitesi’ne ve protesto zaman limitinden önce Yarış Sekreterliğine yazılı olarak bildirecektir. Deklarasyon veren teknelerin durumu Protesto Komitesi’nce değerlendirilecek ve uygun bir zaman cezası verilecektir.

21.3  Yukarıda belirtilen durumlar oluşmadığı halde, kendi hazırlık işareti verildiği andan itibaren motorunu stop etmeyen veya çalıştıran tekneye, deklarasyon verse dahi Protesto Kurulu DSQ’ya kadar gidebilecek bir ceza uygulayacaktır.

21.4  Yarıştan çekilmiş/terk eden teknenin sahip veya sorumlu kişisi, ilk fırsatta yarışın VHF kanalından ve protesto zaman limitinden önce Yarış Sekreterliğine yazılı olarak bildirecektir.

21.5  Bir Dönüş Cezası veya İki Dönüş Cezası yapmış teknenin sorumlu kişisi, bu hususlar ile ilgili deklarasyonu ilk fırsatta yarışın VHF kanalından Yarış Komitesi’ne ve protesto zaman limitinden önce Yarış Sekreterliğine yazılı olarak bildirecektir. Deklarasyon vermeyenler ceza dönüşü yapmamış sayılacaklardır.

21.6  Özel durumlarda Protesto Kurulu, eğer Yarış Kurulu tarafınca anons alınmışsa, VHF ile deklarasyonu yeterli sayabilir.

21.7  Protesto görüşmeleri protesto kurulunun görüşü doğrultusunda video konferans yolu ile veya izole bir alanda (tercihen açık alan) sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılabilecek, yine protesto kurulunun görüşü doğrultusunda protesto formları dijital olarak veya fizikken yarış sekreterliğine verilebilecektir.

21.8  Protesto teminatı olarak 500 TL tahsis edilir. Bu bedel kayıt bedellerinin yatırıldığı hesap numarasına protesto zaman limitleri içinde yatırılmalıdır. Kaybedilmesi/ reddedilmesi halinde irat kaydedilir. Protestolara, GYYK Madde 17.10 ‘a uygun olarak, protesto süresinin bitimi akabinde ilan edilecek günve saate bakılacaktır.

21.9  İnsan kurtarma/yardım etme/acil durumda/akü şarj etmek için şaft ve pervane dönmemek kaydıyla veya herhangi bir nedenle kendi hazırlık işretinden sonra motor çalıştıran ve yarışa devam eden tekneler, olayı detaylı bir şekilde yazılı olarak Yarış Ofisine protesto zaman sınırı içinde verecektir. Buna uymayan tekneler için Yarış Komitesi ve/veya Protesto Komitesi tarafından işlem yapılabilir. Bu konudaki karar Protesto Komitesine aittir. Protesto Komitesi kural ihlallerinde bir tekneyi uyarabilir, düzeltmesi için zaman verebilir, atılabilen (DSQ) veya atılamayan (DNE) diskalifiye edebilir, yarışta geçen zamana ekleme yapabilir, puan cezası [%10 (en az 2 sıra), % 20 (en az 3 sıra), % 30 (en az 4 sıra), % 50 (en az 5 sıra)] verebilir. Cezalar her ihlal için ayrı ayrı yapılır.

21.10  Finiş Ceza Deklarasyonları:

  1. Yarışı tüm kurallara uyarak bitiren tekne, finiş hattını normal durumunda, gövdesinin finiş hattını rota tarafından kestiğinde finiş yapmış sayılır. Finiş deklarasyonu vermesine gerek yoktur.
  2. Finiş hattından geçmiş finiş yapmış bir tekne, finişten sonra herhangi bir sebepten yarıştan vaz geçerse, finiş yapmış teknenin sorumlu kişisi, ilk fırsatta yarışın VHF kanalınldan Yarış Komitesi’ne ve protesto zaman limitinden önce Yarış Sekreterliğine yazılı olarak bildirecektir.
  3. Ceza dönüşü yapmış tekneler, ilk fırsatta yarışın VHF kanalından Yarış Komitesine ve protesto zaman limitinden önce Yarış Sekreterliğine yazılı olarak bildirecektir. Aksine hareket edenler, ceza dönüşünü yapmamış sayılacaklardır.
  4. Can ve mal emniyetinin tehlikeye düşmesi sonucu dış yardım alan tekneler ile engelden ve tehlikeli durumdan kurtulmak amaçlı motor çalıştıran tekneler, bu hususu ilk fırsatta yarışın VHF kanalınldan Yarış Komitesine bilgi verecektir. Protesto Kurulu’nca durumları değerlendirilecek ve uygun ceza tatbik edilecektir. Bu konudaki karar Protesto Kurulu’na aittir.

21.11  Protesto duruşmalarının dili Türkçe olacaktır. Tarafların kendileri ve tanıkları için tercüman sağlamaları her iki tarafın kendi sorumluluğundadır. Çevirmenin hazır olmaması duruşma zamanını değiştirmez.

22 -) ŞAMANDIRALAR

Şamandıralar sarı renklidir, üzerindeki yazı, logo, rakam ve semboller düzeltme sebebi değildir.

23 -) PUANLAMA

23.1  RRS Ek A “Az Puan” Sistemi uygulanacaktır.

23.2  IRC Sonuçları TCC kullanılarak Time on Time ile hesaplanacaktır.

23.3  GEZGİN Sınıfında Zamana Göre Zaman (Time on Time) sistemi uygulanacak olup sonuçlar CT

(Düzeltilmiş Zaman) = ET (Yarışta geçen zaman) x TCF (Zaman Düzeltme Faktörü) formülü ile

hesaplanacaktır.

23.4  Toplamda 1 yarış olarak planlanan kupada yapılabilen yarışlar üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Sonuçlar her yarışın puanlarının katsayıları ile çarpımı sonucundaki puanların toplamına göre elde

edilecektir. Puanlardaki eşitlik durumunda eşitlik, RRS A8’ e göre bozulur

23.5  Yarış katsayıları: Kupa süresince yapılacak yarışların katsayısı 1 (bir) olacaktır.

23.6  Yarış atma olmayacaktır.

24 -)  KARAYA ÇEKME SINIRLAMALARI, DALGIÇ EKİPMANI ve PLASTİK HAVUZLAR

Tekneler, Yarış Komitesi veya Protesto Komitesi’nden önceden yazılı izin almadan, 26 Ekim 2023 hazırlık işareti ile son yarışın protesto zaman sınırı bitimine kadar olan sürede karaya çekilmeyecek, denizde yüzer olacak ve tekne etrafında herhangi bir dalgıç ekipmanı veya başka bir donanım ne maksatla olursa olsun kullanılmayacaktır.

25 -)  TELSİZ İLETİŞİMİ

25.1  Teknelerde VHF deniz telsizi bulundurulması ve yarışlar süresince açık olması şarttır. Yarışan teknelerin

aksi belirtilmediği sürece yarışın VHF kanalı (73) ve olanak varsa kanal 16’yı dinlemeleri gereklidir. Bu

kanalların dinlenmesi yarışla ilgili bilgilerin zamanında alınabilmesi için önemlidir.

25.2  Tekneler, yarış süresince acil durumlar dışında telsizle özel gönderme yapamazlar. Telsiz ve/veya cep telefonu ile üçüncü şahıslarla temas kurarak (dolaylı veya dolaysız) yarışlara yön verilmesi veya yardım

edilmesi ve yardım alınması yasaktır.

25.3  Tekneler, Yarış Komitesi’ne yön vermek, talimat vermek, telkinde bulunmak veya tenkit etmek için

konuşmalar yapamazlar. Yarış Komitesi’nin, herhangi bir telsiz mesajına cevap verme zorunluluğu yoktur.

26 -)  WHATSAPP İLETİŞİM GRUBU

Yarış kurulu tarafından oluşturulan whatsapp grubu yarış ve hakem komitesinin duyuruları için kullanılacak olup tüm kaptanların yarış süresince bu gurubu takip etmeleri gerekmektedir. Kayıt esnasında verilen telefonlar yarış kurulu tarafından gruba eklenecektir. Gruba eklemek istediğiniz telefonları yarış kuruluna 05326832045 nolu telefon ya da sekreterlik@iayk.org mail adresi üzerinden bildirebilirsiniz.

27 -)  KUPALAR VE ÖDÜLLER

TYF 2023 İlke Kararlarında belirtildiği şekilde uygulanır. TYF 2023 İlke Kararları madde 5.2. ye uymayan sınıflar için organizasyon her sınıf için birinci, ikinci ve üçüncüye özel ödül verebilir

27.1  Yapılan yarışlar üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Seri sonunda, toplamda en az puan alan tekneler kupakazanacaktır.

27.2  Deniz Kızı Cumhuriyet Kupası Yat Yarışı: IRC 0,1,2,3,4 ve GEZGİN divizyonlarında overall toplam puanına göre her divizyon için birinci, ikinci ve üçüncülere Deniz Kızı Cumhuriyet Kupası Yat Yarışı ödülü verilecektir.

27.3  IRC sınıfı için 0-1-2-3-4 overall sonuçlarına göre birinci olan tekneye Deniz Kızı Cumhuriyet Kupası IRC Overall Şampiyonu ödülü verilecektir.

28 -) SORUMLULUK

28.1  Kuralların Kabulü: İşbu Yarış İlanında belirtilen kurallarla yönetilen bu yarışa katılmak ile her yarışçı ve

tekne sahibi veya sorumlu kişisi:

  1. Yarışın bu kurallarla yönetileceğini,
  2. Kurallar uyarınca verilecek cezaları ve diğer uygulamaları, içindeki Temyiz ve gözden geçirme hakları saklı kalmak şartı ile karşılaşılabilecek her olayın, Kurallar uyarınca kesin bir kararı olacağını kabul edeceğini ve böyle bir karara bağlı olarak, herhangi bir hukuki merci veya mahkemeye başvurmayacağını beyan eder.

28.2  Yarışma Kararı: RRS Temel Kurallar 4 gereğince bir teknenin yarışa katılma kararı veya yarışa devam etmesi sorumluluğu, sadece tekne sahibi veya mesul kişisi ile teknede yarışanlara aittir.

28.3 Bu yarışları düzenleyen, İAYYK Kulübü Yönetimi ile Yarış ve Protesto Kurulları ve varsa yarışın sponsorları, yarışlarda veya bunların hazırlık safhalarında, Yarış İlanı ile Ek Yarış Talimatları, Yarış Rotası ve alınan kararlardan, teknelere, yarışanlara, tekne sahibine veya sorumlu kişi ile diğer mürettebatına, dolaylı veya dolaysız meydana gelecek herhangi bir kayıp, zarar, hasar ölüm ve yaralanmalar dahil, için hiçbir sorumluluk taşımazlar. Yarışa kaydını veren tekne sahibi veya mesul kişisi ile katılan yarışçılar bu hususu peşinen kabul etmiş sayılacaklardır.

28.4 Bir teknenin, o yarışta yarışan tekne sahibi veya tekne sahibi teknenin sorumlu kişisidir. Yarış süresince, Yarış Organizasyon Komitesi, Yarış Kurulu veya Protesto Kurulu ile, kendisi veya yazılı yetki verdiği kişi muhatap olacaktır. Tekne sahibi/sorumlu kişisi, kendisi veya yetki verdiği kişi dışında sözlü/yazılı iletişim veya yapılan telsiz muhaberesinden sorumludur.

28.5 Yarışa kaydını yaptıranlar, bu yarış ilanı ile bu yarış ilanının atıf yaptığı tüm kuralları ile ilgili sorumluluğu kendilerinin aldığını kabul etmiş sayılırlar.

29 -) GÖRSEL MALZEME KULLANIM HAKKI

Yarışlara katılan tüm yarışçılar, Yarış Organizasyon Komitesi’nin ve/veya Sponsorlarının yarışlarla ilgili her türlü görsel kayıt yapmasını/yaptırmasını, kaydın canlı ve/veya banttan herhangi bir süre ve zaman kısıtlaması olmaksızın yayınlamasını ve/veya yayınlattırmasını, fotoğraf çekmesini, fotoğrafların her türlü maksatla kullanılmasını peşinen kabul ederler.

30 -) EKİPMAN VE ÖLÇÜ KONTROLÜ

Tekne ölçümleri, kayıt esnasındaki beyanların geçerliliği ve teknenin sertifikasına uygun olmasından tekne sahibi ve tekne sorumlusu birlikte sorumludurlar.
Tekneler, yarıştan önce veya sonra Yarış Kurulu Başkanının veya tayin ettiği bir ölçücünün isteği ile herhangi bir protestoya gerek olmaksızın kontrole tabi tutulabilirler.

31 -) YARIŞ KOMİTE TEKNELERİ

Yarış Komite Tekne ve Botları “RC” bayrağı taşıyacaklardır. Bu hususun eksikliği Düzeltme Talebi nedeni sayılmayacaktır.

32 -) MEDYA HAKLARI

Yarışçılar, tekne sahipleri ve onların misafirleri; organizasyon süresince elde edilen kişilere veya teknelere ait tüm fotoğrafların veya video görüntülerinin Organizasyon Otoritesi, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü ve yarışın sponsorları tarafından yazım veya reklam amaçlı olarak canlı veya banttan yayın kullanımını, basında yer almak üzere medya ile paylaşılmasını ve/veya yayınlanmasını peşinen kabul ve beyan ederler.

33 -) KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA [KVKK]

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (KVKK) uygun olarak, yarışa Katılan kişiler tarafından sağlanan bilgileri yalnızca İAYYK yarış etkinlik yönetimi amacıyla kullanacaktır. Bu veriler KVKK’ na uygun olarak tutulacak ve bu etkinlik veya gelecekteki etkinliklerle ilgili bilgilerle e- posta, posta, SMS ve telefon yoluyla etkinliklere katılanlar ile iletişim kurmak dışında bir amaçla ve herhangi bir üçüncü tarafla paylaşılmayacak veya pazarlama amacıyla kullanılmayacaktır.

34 -) SUYA ÇÖP ATILMASI

Tekneler kesinlikle çöplerini suya atmayacaklardır. Aksine hareket edenler için Protesto Kurulu işlem yapabilir.

35 -) ÖDÜL TÖRRENİ

Yeri ve saati yarışın resmi ilan panosundan duyurulacaktır.

14 Ekim 2023, Saat 09:00
YARIŞ ORGANİZASYON KOMİTESİ;

EK -1 / Rota Kartları

ROTA 1

Moda Start- Digausin İskelede – Kılanı Sancakta – Demokrasi ve Özgürlükler Adası İskelede – Burgazada İskelede – Digausin Sancakta – Moda Finiş

Yaklaşık Rota Uzunluğu 26 Deniz Mili

page10image27043584

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTA 2

Moda Start- Digausin İskelede – Kılanı İskelede – Öreke Taşı Sığlık Çakarı Sancakta – Moda Finiş

Yaklaşık Rota Uzunluğu 10 Deniz Mili

page10image27040464

 

page3image26956880